Tài liệu

Trang chủ / Tài liệu
# Tên file Mô tả Download
1 DK-01 Phieu Dang Ky Dich Vu Phiếu Đăng Ký Dịch Vụ
2 DK-01a Phieu Dang Ky Kiem Bao Gia Phiếu Đăng Ký Kiêm Báo Giá
3 DK-02 Giay Xac Nhan Thong Tin. Giấy xác nhận thông tin
4 DK-03 Mau Yeu Cau Thay Doi Thong Tin Khach Hang Mẫu Yêu Cầu Thay Đổi Thông Tin Khách Hàng
5 DK-04 Mau Yeu Cau Bao Hanh Token Mẫu Yêu Cầu Bảo Hành Token
6 DK-05 Mau Tam Ngung - Thu Hoi CKS Mẫu Tạm Ngưng - Thu Hồi CKS
7 DK-06 Bien ban ban giao nghiem thu Biên Bản Bàn Giao Nghiệm Thu
8 UQ-01 Giay Uy Quyen Luu Khoa Bi Mat Giấy Ủy Quyền Lưu Khóa Bí Mật
9 Huong Dan Su Dung Token Manager Hướng Dẫn Sử Dụng Token Manager
10 File Cai Dat Hilo Token File cài đặt Hilo Token
11 Huong Dan Su Dung TMSRA Hướng Dẫn Sử Dụng TMSRA
12 Quy Che Chung Thuc Hilo Quy Chế Chứng Thực HILO