Chữ ký số cho cá nhân, cá nhân thuộc TCDN

Trang chủ / Bảng giá / Chữ ký số cho cá nhân, cá nhân thuộc TCDN

1-GÓI HILO-CA CÁ NHÂN (ĐĂNG KÝ MỚI)

Ký số (Document Signing) – Bảo vệ email (Email Protect) – Xác thực người dùng (Authentication) – Độ dài cặp khóa 2048-bit

 

STT Tên gói cước dịch vụ Thời hạn gói cước Gói cước ban hành (đã bao gồm VAT)
Giá dịch vụ Giá Token Tổng gói cước
1 CA Personal 01 năm 12 tháng         495,000            550,000             1,045,000
2 CA Personal 02 năm 24 tháng         825,000            550,000             1,375,000
3 CA Personal 03 năm 36 tháng         935,000            550,000             1,485,000

 

2-GÓI HILO-CA CÁ NHÂN (GIA HẠN)

Ký số (Document Signing) – Bảo vệ email (Email Protect) – Xác thực người dùng (Authentication) – Độ dài cặp khóa 2048-bit

 

STT Tên gói cước dịch vụ Thời hạn gói cước Gói cước ban hành (đã bao gồm VAT)
1 CA Personal 01 năm 12 tháng                                                                    495,000
2 CA Personal 02 năm 24 tháng                                                                    825,000
3 CA Personal 03 năm 36 tháng                                                                    935,000

 

Tin liên quan