Chữ ký số cho thiết bị HSM

Trang chủ / Bảng giá / Chữ ký số cho thiết bị HSM

1 – GÓI HILO-CA HSM NB (ĐĂNG KÝ MỚI – GIA HẠN)

Dùng ký hóa đơn điện tử Hilo-Invoice online hoặc Đối tác Hoá đơn điện tử kết nối hệ thống đến Hilo-CA HSM NB để ký hoá đơn điện tử # hoặc ký tích hợp trong e-Office, HIS, ERP, DMS,…

 

STT Tên gói cước dịch vụ Thời hạn gói cước Gói cước ban hành (đã bao gồm VAT)
1 CA HSM NB 01 năm 12 tháng                                                                    990,000
2 CA HSM NB 02 năm 24 tháng                                                                 1,650,000
3 CA HSM NB 03 năm 36 tháng                                                                 1,980,000

 

2 – GÓI HILO-CA HSM SLOT (ĐĂNG KÝ MỚI – GIA HẠN)

Sử dụng cho các thiết bị ký số tự động, ký hàng loạt tốc độ cao – Độ dài cặp khóa 2048-bit

STT Tên gói cước dịch vụ Thời hạn gói cước Gói cước ban hành (đã bao gồm VAT)
1 CA HSM 01 năm 12 tháng                                                                 5,390,000
2 CA HSM 02 năm 24 tháng                                                                 7,590,000
3 CA HSM 03 năm 36 tháng                                                                 9,790,000

 

Tin liên quan