Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệp

Trang chủ / Bảng giá / Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệp

1A. GÓI HILO-CA TOKEN CƠ BẢN ( ĐĂNG KÝ MỚI)

Ký số (Document Signing) – Độ dài cặp khóa 2048 –bit

STT Tên gói cước dịch vụ Thời hạn gói cước Gói cước ban hành (đã bao gồm VAT)
Giá dịch vụ Giá Token Tổng gói cước
1 CA Standard 01 năm 12 tháng       1,275,000            550,000             1,825,000
2 CA Standard 02 năm 24 tháng       2,192,000            550,000             2,742,000
3 CA Standard 03 năm 36 tháng       3,109,000 Miễn phí             3,109,000

 

1B. GÓI HILO-CA TOKEN CƠ BẢN ( GIA HẠN)

Ký số (Document Signing) – Độ dài cặp khóa 2048 -bit

STT Tên gói cước dịch vụ Thời hạn gói cước Gói cước ban hành

(đã bao gồm VAT)

1 CA Standard 01 năm 12 tháng                                                                 1,275,000
2 CA Standard 02 năm 24 tháng                                                                 2,192,000
3 CA Standard 03 năm 36 tháng                                                                 2,909,000

 

 

2A. GÓI HILO-CA TOKEN NÂNG CAO ( ĐĂNG KÝ MỚI)

Ký số (Document Signing) – Bảo vệ email (Email Protect) – Xác thực người dùng (Authentication) – Độ dài cặp khóa 2048-bit.

 

STT Tên gói cước dịch vụ Thời hạn gói cước Gói cước ban hành (đã bao gồm VAT)
Giá dịch vụ Giá Token Tổng gói cước
1 CA Pro 01 năm 12 tháng       5,000,000            550,000             5,550,000
2 CA Pro 02 năm 24 tháng       9,500,000            550,000           10,050,000
3 CA Pro 03 năm 36 tháng     12,500,000            550,000           13,050,000

 

 

 

2B – GÓI HILO-CA TOKEN NÂNG CAO (GIA HẠN)

Ký số (Document Signing) – Bảo vệ email (Email Protect) – Xác thực người dùng (Authentication) – Độ dài cặp khóa 2048-bit

STT Tên gói cước dịch vụ Thời hạn gói cước Gói cước ban hành (đã bao gồm VAT)
1 CA Pro 01 năm 12 tháng                                                                 5,000,000
2 CA Pro 02 năm 24 tháng                                                                 9,500,000
3 CA Pro 03 năm 36 tháng                                                                12,500,000

 

Tin liên quan